bjerkreim.krik.no

Me har no fått nye nettsider! Desse vert forhåpentlegvis meir kundevenlege enn denne bloggen var, og i tillegg har me fått den noko enklare adresssa bjerkreim.krik.no .

Dersom den nye adressa ikkje verkar, kan det skuldast at krik-serveren har problemar. Du kan då gå inn via denne adressa: www.krikbjerkreim.wordpress.com .

E-post adressa vår er den same, krikbjerkreim@hotmail.com .